HADICE

Program hadic je velmi širokýa při jejím výběru je nutno postupovat velmi obezřetně, neboť je zapotřebí zohlednit mnoho nejrůznějších faktorů:

  1. médium a oblast použití - základním kritériem pro výběr hadice je médium, které bude proudit uvnitř hadice.  Nezapomínejme na to, že médium v hadici nemusí být čisté, ale může obsahovat příměsi poškozující strukturu vnitřníčásti. Typiským příkladem je stlačený vzduch, který je sám o sobě neagresivní, ale pokud není vyčištěný s obsahuje kondenzát, může chemicky výrazně narušit stav hadice.
  2. pracovní tlak - dalším kritériem pro výběr hadice by měl být pracovní tlak. Hodnota tlaku se udává v různých jednotkách. Nejčastěji jsou hodnoty uvedeny v MPa, atm a bar, přičemž platí 1,0 MPa = 10 bar ~ 10atm. Pracovní tlak média by nikdy neměl překročit uvedený pracovní tlak hadice. V případě podtlaku se zaměřte výhradně na hadice se spirálou, které zamezí zborcení stěny hadice.
  3. pracovní teplota - při výběru hadice je třeba vzít v úvahu rovněž teplotu. Závisí zejména na teplotě média uvnitř hadice, ale zohledněte i okolní teplotu venkovního prostředí, která může výrazně poškodit strukturu hadice. Nezapomínejte i na fakt, že s rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Pokud tedy potřebujete hadici s vyššími nároky na teplotu, vždy si nechte zaslat podrobnější technická data, např. závislost teplota - tlak.
  4. rozměry hadice - základní rozměry, jež je zapotřebí zohlednit, jsou vnitřní průměr, vnější průměr a síla stěny. Uvažujte dopředu, jaké koncovky a upevňovací spony budete potřebovat. Někdy je zapotřebí vzít v úvahu i délku role, zejména pokud je třeba vést hadici na delší vzdálenost.
  5. ohebnost - v případě hadic, které budou v pohybu a dojde k mechanickému namáhání, nezapomeňte zohlednit ohebnost hadice. Důležitým parametrem je minimální poloměr ohybu, který udává poloměr kružnice, na kterou lze hadici stočit, aniž by došlo k jejímu zalomení. V případě překročení tohoto limitního údaje se hadice zlomí, uzavře průtok médiu a může dojít k velkým ztrátám.
  6. hmotnost - u některých aplikací může hrát velkou roli i celková hmotnost hadice. Klasickým případem je používání pryžových hadic ve stavebnictví, které jsou těžké, neskladné a špatně se s nimi manipuluje. Namísto nich lze použít vcelku bez problémů ploché hadice.
Po dobrém zvážení všech těchto kritérií můžete přistoupit k vlastnímu výběru hadic. V případě, že si nebudete jisti, zda je vybraný typ hadice skutečně optimální, poraďdte se raději s odborníkem.

INSTAR

Telefon: +420 483 317 744
E-mail: instar@volny.cz

Prodejna:
Smetanova 41, Jablonec nad Nisou
po-pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Informace

Kontakt a prodejna

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy